Tháp giải nhiệt nước 100RT - lắp đặt trên toàn quốc